Tuleja, czyli papierowa tuba, na której nawinięta jest taśma, ma duże znaczenie dla jej użytkowania i ceny. Solidna, sztywna tuleja zapewnia wygodne korzystanie z taśmy i pomaga jej zachować formę. Natomiast cienka, miękka tuleja może się łatwo deformować, co utrudnia korzystanie z taśmy i obniża jej wartość użytkową oraz cenę.